Browsing: Khoa Học

Khoa học hiện đại đã tiến một bước dài trong vài thế kỷ qua, tuy nhiên, những câu hỏi lớn về vũ trụ cũng như các vấn đề nan giải trên thế giới vẫn luôn khêu gợi sự tò mò và nghiên cứu của các nhà khoa học.

Khoa học luôn gắn liền với đời sống con người, những công trình nghiên cứu của khoa học đều mang lại nhiều lợi ích thực tiễn cho xã hội ngày nay.

Từ “khoa học” gợi nhớ đến nhiều hình ảnh khác nhau: một cuốn sách giáo khoa dày cộm, áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm và kính hiển vi, một nhà thiên văn học nhìn qua kính viễn vọng, một nhà tự nhiên học trong rừng nhiệt đới, các phương trình của Einstein viết nguệch ngoạc trên bảng phấn, vụ phóng tàu con thoi, cốc sủi bọt….

Tất cả những hình ảnh đó phản ánh khía cạnh nào đó của khoa học, nhưng không có hình ảnh nào cung cấp bức tranh đầy đủ vì khoa học có rất nhiều khía cạnh. Và đây là trang chia sẻ sự đang dạng đó của khoa học.