Browsing: Phong Thủy

Phong thủy không chỉ là một từ thông dụng trong thiết kế nội thất và buôn bán vật phẩm tâm linh: Đó là một triết lý cổ xưa của Trung Quốc giúp mọi người tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống bằng cách hài hòa không gian sống với thiên nhiên thông qua sự sắp xếp đồ vật.

Từ “phong thủy” là sự kết hợp của các từ tiếng Trung Quốc có nghĩa là gió (风 fēng) và nước (水 shuǐ), và có thể tạm dịch là “con đường của gió và nước”.

Phong thủy bắt nguồn từ niềm tin của Đạo giáo về khí (chi trong tiếng Trung), hay sinh lực sống trong vạn vật. Chi do yếu tố âm và dương tạo nên. Đây là những lực lượng đối lập nhưng bổ sung cho nhau, không thể tách rời nhau.

Đạo giáo tin rằng bằng cách cân bằng các yếu tố âm và dương, con người có thể cải thiện dòng chảy của năng lượng tích cực và ngăn chặn các năng lượng tiêu cực.

Phong thủy là một phương pháp cân bằng âm dương, và cải thiện dòng chảy của chi bằng cách sắp xếp đồ đạc, trang trí, tòa nhà và thậm chí toàn bộ thành phố theo hướng có lợi. Người Trung Quốc cổ đại tin rằng việc sắp xếp mọi thứ để tạo ra vượng khí sẽ đảm bảo sức khỏe tốt, cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân và mang lại may mắn và thịnh vượng.