Browsing: Tâm Lý Học

Tâm lý học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về tâm trí, tư tưởng, cảm xúc và hành vi của con người, nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả cho việc quản lý và tương tác giữa con người với con người. Ngày nay, tâm lý học đang dần trở thành một ngành học thú vị thu hút nhiều bạn trẻ tại các trường Đại học. Tâm lý học thực sự là một ngành khoa học rất mới, với hầu hết các tiến bộ đã xuất hiện trong hơn 150 năm qua. Tuy nhiên, nguồn gốc của nó có thể bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại, 400 – 500 năm trước Công nguyên. Có được sự hiểu biết phong phú và sâu sắc hơn về tâm lý học có thể giúp mọi người đạt được những hiểu biết sâu sắc về hành động của chính họ cũng như hiểu rõ hơn về những người khác.