BẢN QUYỀN

Tất cả các bài viết tại HoaSenPhat.com bạn hoàn toàn được phép chia sẻ với mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có, Chúng tôi có một vài điều lưu ý nếu bạn có ý định chia sẻ bài viết tại những website khác.

Quy Định Chia Sẻ Bài Viết

  1. HoaSenPhat.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại website và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên HoaSenPhat.com vào mục đích thương mại.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng phải ghi Nguồn bài viết từ HoaSenPhat.com.

Chính Sách Thông Tin

Khi liên hệ với HoaSenPhat.com qua các cổng thông tin như email, mạng xã hội…bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, email… Tất cả những thông tin này được HoaSenPhat.com sử dụng trong việc liên hệ với bạn. HoaSenPhat.com cam kết không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ một đối tác nào khác.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng HoaSenPhat.com.

Nếu có những nội dung trên HoaSenPhat.com trùng hợp với nội dung trên website của Anh/Chị mà không được sự cho phép, thì xin Anh/Chị thông báo cho chúng tôi qua Email: thanhduong11999@gmail.com trước khi có những hành động tiếp theo.

Cảm ơn rất nhiều, chúc mọi người an lạc.

error: Content is protected !!