Xuất Gia Đi Tu Có Phải Là Bất Hiếu Với Cha Mẹ Không?

(Hoasenphat.com) – Theo bạn thì “Xuất Gia Đi Tu Có Phải Là Bất Hiếu Với Cha Mẹ Không?” Đây cũng là câu hỏi của một Phật tử dành cho thầy Nhật Từ trong buổi vấn đáp Phật pháp tại chùa Giác Ngộ.

Bình Luận

avatar