Vấn Đáp Phật Học Về Kinh Điển Phật Giáo Đại Thừa

Các nhà nghiên cứu Phật học phát hiện ra niên đại của các kinh điển Phật giáo Đại Thừa, xác định rõ đâu là kinh do chính Đức Phật nói, đâu là do những người sau biên tập. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiểu rõ kinh điển Đại Thừa không do Đức Phật trực tiếp giảng dạy, nhưng Người khẳng định giá trị của các kinh điển Phật giáo Đại Thừa là không thể phủ định.

Video buổi vấn đáp Phật học của thầy Thích Nhật Từ sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn về vấn đề nhạy cảm này.

Các nhà tu hành của Phật giáo Đại Thừa mong muốn trở thành những vị Bồ tát, những người đã giác ngộ nhưng trì hoãn việc lên cõi Niết bàn để giúp người khác đạt được nó. Phật giáo Đại Thừa dạy rằng, giác ngộ có thể đạt được trong một đời duy nhất, và điều này có thể được thực hiện ngay cả bởi một người bình thường.

Kinh điển sớm nhất của Phật giáo Đại Thừa là Bát Nhã Tâm Kinh trong kinh Đại Thừa, kinh điển được biên soạn lần đầu tiên sau khi Ðức Phật qua đời 5 thế kỷ. Do vậy, chúng ta nên tin vào đâu? vào kinh điển Phật giáo Nguyên Thuỷ hay kinh điển Phật giáo Đại Thừa?

Thật vậy, chúng ta không nên phân biệt kinh điển Đại Thừa hay Nguyên Thủy mà hãy chú trọng tới ý nghĩa cốt lõi bên trong mỗi bản kinh. Tất cả các học thuyết Phật giáo đều có chung mục đích là hướng con người tới những điều tốt lành, hãy đặt lòng từ bi, yêu thương và trí tuệ vào mỗi suy nghĩ và hành động của chúng ta, đó có nghĩa là giác ngộ.

Bình Luận

avatar