Trì Chú Đại Bi Thường Xuyên Thì Có Lợi Ích Gì Không?

Trì Chú Đại Bi thường xuyên thì có lợi ích gì không? là một trong những câu hỏi mà quý Phật tử đã hỏi thầy Thích Pháp Hòa trong buổi vấn đáp Phật Pháp tại Canada.

Bình Luận

avatar