Tại Sao Phật Giáo Nam Tông Lại Ăn Mặn?

Thầy Thích Phước Tiến trả lời câu hỏi “Tại Sao Phật Giáo Nam Tông Lại Ăn Mặn?” trong buổi vấn đáp Phật Pháp tại chùa.

Bình Luận

avatar