Sự Khác Nhau Giữa Thiền Chỉ Và Thiền Quán Là Gì?

(Hoasenphat.com) – Thầy Thích Nhật Từ giải đáp thắc mắc về “Sự Khác Nhau Giữa Thiền Chỉ Và Thiền Quán” cho quý Phật tử trong buổi vấn đáp Phật pháp tại chùa Giác Ngộ.

Bình Luận

avatar