Sự Khác Nhau Giữa Sám Hối Và Rửa Tội, Xưng Tội

Sự khác nhau giữa Sám Hối bên Phật giáo, và Rửa Tội hay Xưng Tội bên Thiên Chúa giáo, được thầy Thích Nhật Từ giảng giải chi tiết trong buổi vấn đáp Phật Pháp tại chùa Giác Ngộ.

Bình Luận

avatar