Phóng Sanh Như Thế Nào Mới Đúng?

Phóng sanh là một tập tục lâu đời của Phật giáo nhằm đề cao sự bình đẳng giữa con người với mọi loài chúng sanh trên trái đất này. Từ hành động phóng sanh, người Phật tử sẽ nuôi dưỡng và phát triển tâm từ, yêu thương và sống chan hòa với nhau.

Tuy nhiên, một số người lại hiểu sai ý nghĩa của nó. Hành động phóng sanh của nhiều người không xuất phát từ lòng từ bi, mà nó xuất phát từ những mục đích khác nhau của mỗi người. Ngày nay, phóng sanh đã trở thành một loại hình kinh doanh phát triển bật nhất trong các lĩnh vực Phật giáo.

Vậy chúng ta, những người con của Phật phải phóng sanh như thế nào thì mới đúng đây? Hãy xem video vấn đáp Phật học với thầy Thích Nhật Từ để hiểu rõ hơn nhé!

Bình Luận

avatar