Phật Tử Tại Gia Nên Tu Theo Tông Phái Nào?

(Hoasenphat.com) – Trong buổi vấn đáp Phật pháp tại chùa, một Phật tử đã đặt câu hỏi cho thầy Thích Nhật Từ như sau: Phật Tử Tại Gia Nên Tu Theo Tông Phái Nào? Hãy dành chút thời gian để xem thầy khuyên chúng ta nên tu theo tông phái nào nhé!

Bình Luận

avatar