Như Thế Nào Là Tạp Niệm, Tạp Tụng Và Tạp Tu?

“Như thế nào là tạp niệm, tạp tụng và tạp tu?” là một trong những câu hỏi được quý Phật tử đặt ra cho thầy Thích Nhật Từ trong buổi vấn đáp Phật Pháp tại chùa Giác Ngộ.

Bình Luận

avatar