Người Chết Có Linh Hồn Không?

Theo bạn thì người chết có linh hồn không? Đây là một trong những câu hỏi mà quý Phật tử đã hỏi thầy Thích Nhật Từ trong buổi vấn đáp Phật Pháp tại chùa Giác Ngộ 2018.

Bình Luận

avatar