Nên Mở Mắt Hay Khép Mắt Khi Ngồi Thiền?

(Hoasenphat.com) – “Nên Mở Mắt Hay Khép Mắt Khi Ngồi Thiền?” là câu hỏi của một Phật tử đã hỏi thầy Thích Nhật Từ trong buổi vấn đáp Phật pháp tại chùa Giác Ngộ.

Bình Luận

avatar