Có Thể Làm Bạn Với Người Đã Phản Bội Hoặc Lừa Đảo Mình Không?

Tựa đề là một trong những câu hỏi thú vị được quý Phật tử đặt ra cho thầy Thích Minh Niệm trong buổi vấn đáp Phật Pháp tại Sherwood Residence, 127 Paster Quận 3.

Bình Luận

avatar