Có Nên Bỏ Tập Tục Đốt Giấy Vàng Mã Hay Không?

Trong buổi trao đổi về chủ đề “có nên bỏ tập tục đốt giấy vàng mã hay không” của thầy Thích Nhật Từ với MC Cát Tường trên chương trình Ghế Nóng HTV vào ngày 05/03/2018. Thầy cho biết, ngày 12/02/2018 thì Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam có ban hành công văn 31 về việc kêu gọi Tăng Ni hướng dẫn quần chúng từ bỏ các tập tục mê tín dị đoan và nhất là đốt giấy vàng mã. Theo đạo Phật thì người chết sẽ đi tái sinh sang kiếp khác ngay lập tức (hoặc tối đa 49 ngày), cho nên việc đốt vàng mã là vô ích, tốn tiền, gây ô nhiễm, cháy nhà và nhiều ảnh hưởng tiêu cực khác đến người sống.

Đốt nhang, coi bói, cúng sao hay đốt vàng mã không nằm trong những điều mà Đức Phật đã dạy. Do đó, nếu chùa nào còn duy trì những hình thức này sẽ vô tình gieo nhận thức sai lầm về đạo Phật trong quần chúng nhân dân. Từ đó, họ sẽ sợ hãi những thứ vô hình và bắt đầu xa lầy vào các tệ nạn mê tín.

Bình Luận

avatar