Cầu Siêu Và Cầu An Có Phải Là Mê Tín Không?

Thầy Thích Nhật Từ giải đáp thắc mắc cho quý Phật tử về câu hỏi “Cầu Siêu Và Cầu An Có Phải Là Mê Tín Không?” trong buổi vấn đáp Phật pháp tại chùa Giác Ngộ.

Bình Luận

avatar