Cách Xử Lý Phiền Não

Phiền não là nguyên nhân dẫn đến đau khổ, nó là trạng thái của tâm khi bị nhiễm ba độc tố: Tham, Sân và Si khiến con người mắc kẹt trong chu kỳ tái sinh vô tận. Vậy làm thế nào để xử lý phiền não đây? Chúng ta hãy xem video buổi vấn đáp Phật học của thầy Thích Minh Niệm với quý Phật tử tại chùa Giác Ngộ ngày 22/09/2016 về đề tài thú vị này nhé!

Video Vấn Đáp Phật Học Của Thầy Thích Minh Niệm Với Chủ Đề “Cách Xử Lý Phiền Não”

Bình Luận

avatar