Bồ Tát Di Lặc Là Ai?

Bồ tát Di Lặc (tiếng Phạn: Maitreya) là một vị giác ngộ sẽ xuất hiện trong cõi Ta-Bà để giảng dạy Phật Pháp khi các giáo lý của Phật giáo bị lãng quên. Ngài được cho là vị Phật kế tiếp đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni đến và giảng dạy chánh pháp cho chúng sinh trên trái đất. Trong vũ trụ học Phật giáo, có nhiều cõi tồn tại trong không gian vô tận, Phật Di Lặc đến từ thiên đường Tusita, một vị Phật mà kinh điển Phật giáo Đại ThừaNguyên Thủy đều có nhắc đến.

Để hiểu rõ hơn về Phật Di Lặc, chúng ta hãy cùng xem video vấn đáp Phật học của thầy Thích Nhật Từ nói về vị Phật này nhé!

Nguồn: Vấn Đáp Phật Học

Bình Luận

avatar