Xin Đừng Phỉ Báng Tịnh Độ

Xin Đừng Phỉ Báng Tịnh Độ là bài thuyết giảng của Đại Đức Thích Tâm Đức tại Chùa An Biên, Hải Phòng vào ngày 11/9/2017 (nhằm ngày 21/7 năm Đinh Dậu). Trong buổi pháp thoại này, Đại đức chia sẻ các vấn đề về giáo thuyết Tịnh Độ để quý bà con Phật tử hiểu biết thêm, từ đó có niềm tin sâu sắc với giáo thuyết này.

Hãy dành chút thời gian để xem những chia sẻ chân thành và sâu sắc về pháp môn Tịnh độ của Đại Đức Thích Tâm Đức thông qua bài Pháp thoại sau đây nhé:

Thầy Thích Tâm Đức cho biết, đất nước Việt Nam của chúng ta là thể theo tinh thần Đại Thừa Phật giáo, Trung Hoa, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng theo truyền thống này. Còn Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện là những quốc gia theo Phật giáo Nguyên Thủy (Phật giáo Nam Tông – Tiểu Thừa).

Người Phật tử nào học Phật với tinh thần nghiên cứu sâu sắc, chúng ta nên bỏ hai chữ Đại Thừa và Tiểu Thừa. Hai chữ này là trong các luận giải ngày xưa thôi, bây giờ không có gì Đại cái gì Tiểu nữa.

Trong Phật giáo Đại Thừa, tất cả bao gồm có 5 thời giáo: Hoa Nghiêm, A-Hàm, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Đại đức hỏi các vị Phật tử tại khán phòng, “Vậy kinh A-Di-Đà, Vô Lượng Thọ hay kinh Dược Sư nằm ở đâu?”

Đại đức giải thích, những bản kinh nhỏ không nằm trong 5 thời giáo trên thì liệt vô hệ kinh Phương Đẳng. Phật giáo Đại Thừa sử dụng 5 bộ kinh này, còn bên Phật giáo Nguyên Thủy sử dụng 5 bộ kinh trong tạng Nikaya Pali.

  1. Trường bộ kinh (Dìgha-Nikàya).
  2. Trung bộ kinh (Majhima-Nikàya).
  3. Tương ưng bộ kinh (Samyutta-Nikàya).
  4. Tăng chi bộ kinh (Angttara-Nikàya).
  5. Tiểu bộ kinh (Khuddaka-Nikàya).

Kinh tạng Pali của Phật giáo Nguyên Thủy sử dụng tương ứng với 1 bộ kinh trong Phật giáo Đại Thừa, đó là kinh A-Hàm.

Như vậy, Nguyên Thủy chỉ sử dụng một bộ kinh A-Hàm, vì họ không có lòng tin với 4 bộ kinh còn lại nên họ cho rằng Phật A Mi Đà không có thật hay Phật Dược Sư cũng không có thật. Tuy nhiên, Phật giáo Nguyên Thủy nói không có, không phải là phỉ báng Đại Thừa, vì họ chỉ sử dụng một bộ kinh A-Hàm thôi. Người tu học Phật cần phải nắm rõ điều này.

Trong Phật giáo có rất nhiều tông môn pháp phái, có Nam Bắc truyền Phật giáo, trong Bắc truyền thì có Tịnh độ, Thiền tông, Mật tông…Nghĩ là Phật giáo chia 5 xẻ 7 nhiều màu áo nhưng thật sự tư tưởng Phật giáo chỉ nằm trong 5 bộ kinh này.

Là người con của Phật, chúng ta tu Tịnh độ nói riêng và tất cả các Pháp môn Phật giáo nói chung. Chúng ta phải biết rằng, tất cả các pháp môn này đều từ một đức cha lành của chúng ta là Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà ra cả. Các vị chư tôn, trưởng lão hòa thượng dù là Thiền tông,Tịnh tông, Mật tông…Hễ đi đến đỉnh núi thì các vị sẽ gặp nhau cùng một hương vị, đó là hương vị giải thoát.

Pháp môn gì cũng được, nhưng khi chứng rồi thì đồng một cam lồ của đức Phật. Có bao giờ, chúng ta thấy một vị tổ sư Thiền tông và Tịnh tông có sự tranh cãi với nhau không? Không có đâu, khi tu tới rồi thì hòa đồng hết.

Nếu có tranh cãi, chỉ trích giữa các pháp môn với nhau là những người thường như chúng ta đây, những người còn đang dưới chân núi chưa lên đỉnh núi, thành ra mình đi con đường này, mình chê con đường kia, tôi đi bộ thì chê cáp treo, đi cáp treo thì tôi chê đi bộ. Đi bộ có sức khỏe nói cáp treo làm biếng, đi cáp treo thì nói khỏe hơn đi bộ.

Tịnh độ là nằm trong con đường của giáo pháp Như Lai, như vậy thì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chưa thành Phật nhưng cũng phải ráng giống cha của mình, cha của mình là Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Hạnh Từ Bi Hỷ Xả Năng Dung và bao hàm tất cả các pháp môn.

Mình phải có tâm hòa nhã trong việc tu tập. Hôm nay là năm 2017, đức Phật nhập diệt là 544 TCN, từ đó đến nay gần 26 thể kỷ. Hiện tại, chúng ta thấy kinh điển xuất hiện rất nhiều, nhưng để đọc không biết đầu sách nào để đọc, vì quá nhiều pháp môn, trong mỗi pháp môn thì lại có quá nhiều luận thuyết.

Ngay trong cùng Đại Thừa Phật giáo mà tính chưa xong thì làm sao nói chuyện đến Nam tông với Bắc tông thống nhất, trong Phật giáo còn chia 5 xẻ 7 thì cuối cùng chỉ là “Sư tử trùng thực sư tử nhục“. Con dân Phật giáo tự cấu xé nhau thôi chứ có ngoại đạo nào phá mình đâu.

Chính tinh thần phân chia, tranh cãi giữa các tông phái là nguyên nhân dẫn đến sự hoại diệt của Phật giáo về sau.

Nguồn Youtube: Kenh STD

Bình Luận

avatar