Xả Niệm Thanh Tịnh Trong Thiền

Bài pháp thoại có tựa đề “Xả Niệm Thanh Tịnh Trong Thiền” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 13/10/2018, trong khóa tu thiền tại chùa Giác Ngộ.

Bình Luận

avatar