Vượt Trên Thiện Ác: Cách Thoát Khỏi Vòng Luân Hồi

Nếu bạn không biết làm thế nào để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử thì bài pháp thoại sau đây sẽ giúp bạn. Bài pháp thoại có tựa đề “Vượt Trên Thiện Ác” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 14/10/2018, trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 96 tại Tu Viện Tường Vân.

Bình Luận

avatar