Tình Là Dây Oan

Bài pháp thoại có chủ đề “Tình Là Dây Oan” do thầy Thích Chân Tính thuyết giảng trong khóa tu mùa hè 2017 tại chùa Hoằng Pháp.

Bình Luận

avatar