Tại Sao Nên Thắp 3 Nén Nhang Trên Bàn Thờ?

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Tại Sao Nên Thắp 3 Nén Nhang Trên Bàn Thờ” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng.

Bình Luận

avatar