Tại Sao Đạo Phật Không Phải Là Tôn Giáo?

Bài pháp thoại có chủ đề “Tại Sao Đạo Phật Không Phải Là Tôn Giáo” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 24/01/2018 tại chùa Giác Ngộ trong lễ Quy Y Tam Bảo nhân đại lễ Phật thành đạo. Như mọi người đều biết, tôn giáo có nghĩa là “tôn kính thần linh” hay “sự gắn kết giữa con người với thần linh”, một phương cách để giúp con người sống và tồn tại với niềm tin vào sức mạnh siêu nhiên, từ đó làm lợi ích cho con người và vạn vật.

Đôi khi tôn giáo đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường được hiểu là niềm tin vào những điều siêu nhiên, thiêng liêng hay thần thánh, cũng như những đạo lý, lễ nghi, tục lệ và tổ chức liên quan đến niềm tin đó. Dựa trên khái niệm này, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi: Đạo Phật có phải là một tôn giáo không? Phật tử có thờ cúng thần linh, đấng tối cao, những người quyền năng siêu nhiên có thể ban phước cho những ai cầu nguyện không?

Video pháp thoại với chủ đề “Vì Sao Đạo Phật Không Phải Là Tôn Giáo?” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn về vấn đề này.