Tại Sao Chánh Niệm Có Thể Đẩy Lùi Khổ Đau?

Bài pháp thoại có tựa đề “Tại Sao Chánh Niệm Có Thể Đẩy Lùi Khổ Đau” do thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng vào ngày 4/11/2018 tại Quận Tân Bình.

Bình Luận

avatar