Sức Mạnh Quán Tự Tại

Một số tác phẩm nghệ thuật mô tả Bồ tát Quán Thế Âm ngồi bình thản, an nhiên trước mọi diễn biến trong cõi Ta bà. Đây là một biểu tượng Tự Tại của Bồ tát, do đó, Quán Thế Âm còn có danh hiệu khác là Bồ tát Quán Tự Tại. Nhưng ý nghĩa của Quán Tự Tại là gì? Và nếu chúng ta thực tập nó thì sẽ hưởng được những lợi lạc gì trong cuộc sống?

Bài pháp thoại có chủ đề “Sức Mạnh Quán Tự Tại” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 29/10/2017 tại chùa Đông Hưng, Virginia Beach, Hoa Kỳ sẽ giúp quý Phật tử hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Bình Luận

avatar