Sức Mạnh Của Nghiệp

Nghiệp là những hành động trong quá khứ, tốt hay xấu đều sẽ ảnh hướng đến kết quả cuộc sống chúng ta ở hiện tại và tương lai. Để giúp bà con Phật tử hiểu rõ hơn về khái niệm này, nên sáng ngày 15/09/2017 nhận lời mời của BTC Chùa Hoằng Pháp, Đại đức Thích Đạo Quang, trú xứ tại Củ Chi đã quang lâm đạo tràng chia sẻ Phật pháp cùng các hành giả Khoá Tu Phật Thất lần 86 qua đề tài “Sức mạnh của nghiệp“.

Để hiểu rõ hơn về nghiệp, quý độc giả hãy dành chút thời gian để xem video pháp thoại của Đại đức Thích Đạo Quang diễn giải về giáo lý này nhé:

Nghiệp Là Gì?

Nghiệp là những hành động có tác ý. Tất cả hành động, lời nói, ý nghĩ có tác ý đều được gọi là nghiệp. Hầu hết nghiệp được tạo tác trên cơ sở của thân, khẩu và ý. Tất nhiên, cả ba nghiệp trên đều xuất phát từ ý niệm hay còn gọi là tâm.

Vì vậy, khi xét đến nghiệp của một con người là xét đến thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Hay nói cách khác, nghiệp là một lực hút và 1 lực đẩy. Nếu giữa sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần là lực hút sẽ tạo ra nghiệp, ngược lại nếu sáu căn khi gặp sáu trần là lực đẩy thì nghiệp không phát sinh.

Dù cho trăm ngàn kiếp đi chăng nữa, thì nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện mà chúng ta tạo ra nó sẽ không bị mất, chỉ cần hội đủ nhân duyên là nó xuất hiện.

Phân Loại

Trước hết, giáo lý về nghiệp được chia thành hai loại: nghiệp do vô ý, nghiệp do cố tình. Trong Luật nhân quả cũng vậy, gieo nhân cố ý thì có kết quả cố ý, gieo nhân vô tình thì sẽ có kết quả vô tình. Tuy nhiên, dù nhân là vô tình hay cố tình đều tạo ra quả của nó. Đức Phật dạy rằng:

“Giả sử bách thiên kiếp,

Sở tác nghiệp bất vong,

Nhân duyên hội ngộ thời,

Quả báo hoàn tự thọ.”

Năng Lực Của Nghiệp

Năng lực của nghiệp được hình thành theo từng loại nghiệp khác nhau trong một tiến trình tâm lý rồi đưa đến sự hình thành các đặc tính của nghiệp.

  1. Tập quán nghiệp: Là nghiệp được huân tập bởi một thói quen trong đời sống hằng ngày. Có thể đó là thói quen thuộc tâm lý, hành vi, cách ứng xử…Ví dụ: uống rượu là một tập quán nghiệp.
  2. Tích lũy nghiệp: Là các nghiệp được tích lũy dần như rót nước vào chai, có thể xem thân của ta như là một tích lũy nghiệp từ vô thủy.
  3. Cực trọng nghiệp: Là các nghiệp gây ấn tượng cực mạnh và sâu trong tâm lý của con người.
  4. Cận tử nghiệp: Là nghiệp lúc sắp lâm chung hay những sức mạnh tâm lý của con người trước lúc tắt thở. Nghiệp này cực kỳ quan trọng trong việc hướng dẫn nghiệp thức đi tái sinh. Những tư tưởng cuối cùng của người chết sẽ tạo nên một cận tử nghiệp (thiện hoặc bất thiện). Một người có thể lúc sống không làm được việc thiện nào, nhưng trước lúc tắt thở, nỗ lực sinh khởi về thiện pháp, về những điều thiện trong đời, và nhờ ý lực đó có thể tái sinh vào cõi tốt đẹp (tương tự như vậy đối với các trường hợp ngược lại). Từ đó, chúng ta cần huân tập các thiện nghiệp để tạo thành một sức mạnh đoạn trừ các ác nghiệp ngay trong đời sống hàng ngày và cả đến giờ phút lâm chung.

Sau một giờ đồng hồ thuyết giảng, Đại đức đã giúp mọi người hiểu rõ ràng và chính xác hơn về nghiệp. Từ đó, quý Phật tử sẽ nỗ lực vun bồi những thiện nghiệp để có được an lạc trong hiện tại và tương lai.

Nguồn Chùa Hoằng Pháp

Bình Luận

avatar