Sức Mạnh Của Lòng Từ Bi

Chúng ta trì Chú Đại Bi có nghĩa là chúng ta đang thực tập lòng từ bi. Lòng từ có sức mạnh kinh khủng, một năng lực vĩ đại không hình không tướng, nhưng nếu chúng ta thực tập đúng phương pháp, chúng ta sẽ có một năng lượng vững chắc để vượt qua mọi khó khăn, chướng ngại gây ra đau khổ trong cuộc sống.

Video pháp thoại có chủ đề “Sức Mạnh Của Lòng Từ Bi” do thầy Thích Đạo Quang thuyết giảng tại Tu Viện Quan Âm, Phú Nhuận.

Bình Luận

avatar