Sự Tồn Tại Của Linh Hồn

Sự tồn tại của linh hồn là bài pháp thoại do Đại Đức Thích Tâm Đức thuyết giảng tại chùa Bà Đa, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Thầy cho biết, chết không phải là hết và luân hồi là nền tảng của tôn giáo, chính vì lẽ đó chúng ta phải hiểu rõ vấn đề này. Trong buổi trao đổi hôm đó, thầy chia sẻ giáo lý Phật giáo để quý Phật tử có nền tảng kiến thức căn bản về cõi âm, và không bị mê tín dị đoan dẫn đến con đường tu tập rẽ sang hướng tiêu cực.

Tại sao lại có người bị vong linh dựa nhập, còn người khác thì không? Tại sao có người tin ma là có thật, có người thì không tin? Chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này thông qua video pháp thoại của thầy Thích Tâm Đức với chủ đề “Sự Tồn Tại Của Linh Hồn“.

Bình Luận

avatar