Quán Bất Tịnh Là Gì?

Bài pháp thoại có chủ đề “Quán Bất Tịnh Là Gì?” do thầy Thích Tâm Đức thuyết giảng vào ngày 12/07/2018 tại Việt Nam Quốc Tự.

Bình Luận

avatar