Quả Báo Sát Sinh

Quả báo sát sinh là bài pháp thoại do thầy Thích Chân Tính thuyết giảng trong “Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày” tại chùa Hưng Pháp, Đồng Nai. Trong buổi chia sẻ Phật pháp này, thầy kể câu chuyện về con dê trong kinh Tiểu Bộ 4 bài kinh 18 cho quý Phật tử tại khán phòng. Đạo Phật đề cao lòng từ bi với chúng sinh, do đó, ăn chay và tránh sát sanh là chủ trương chính của Phật giáo nhằm hạn chế nghiệp sát sinh, giảm dần hành vi và cảm xúc tiêu cực.

Có người nói rằng, nhân nào thì quả đó. Vì vậy, nếu chúng ta giết một con dê thì sau khi chết, chúng ta sẽ đầu thai làm kiếp dê để trả nghiệp! Để hiểu rõ hơn về đề tài này, mọi người hãy xem video pháp thoại sau đây do thầy Thích Chân Tính thuyết giảng nhé!

Bình Luận

avatar