Phương Pháp Niệm Phật Và Tu Thiền

Bài pháp thoại có chủ đề “Phương Pháp Niệm Phật Và Tu Thiền” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 16/06/2018, tại chùa Hạnh Sơn, Đồng Nai.

Nhiều người trong gia đình tôi theo pháp môn niệm Phật, nhưng để niệm Phật đúng không phải là điều dễ dàng. Những hạt giống tiêu cực vẫn đang phát triển bên trong mỗi người thân của tôi, mặc dù họ là những Phật tử thuần thành.

Tôi nghĩ bài giảng sau đây có thể giúp họ có cái nhìn rõ ràng hơn về pháp môn này. Thông qua việc kết hợp tu niệm Phật và tu thiền đúng phương pháp để thụ hưởng những lợi ích tuyệt vời trong cuộc sống hiện tại, và sau đó là có được “tấm vé thông hành” lên cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà.

Bình Luận

avatar