Pháp Thoại Quán Niệm Hơi Thở

Bài pháp thoại có chủ đề “Quán Niệm Hơi Thở” do thầy Thích Tâm Đức thuyết giảng vào ngày 21/06/2018 tại Việt Nam Quốc Tự.

Bình Luận

avatar