Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu

Bài pháp thoại có chủ đề “Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 09/12/2017 tại Hội trường Yerba Buena, miền bắc California, Hoa Kỳ. Trong buổi chia sẻ Phật Pháp này, thầy nói về các vấn đề quan trọng mà những người tu học theo Tịnh Độ Tông phải nắm rõ. Một trong những tông phái thịnh hành và nổi bật trong giai đoạn hiện tại.

Tuy nhiên, Pháp Môn Tịnh Độ ngày nay phát sinh nhiều vấn đề mà thầy Thích Phước Tiến muốn chia sẻ với quý Phật tử. Niệm Phật là một nhu cầu cần thiết nhưng lại xuất hiện nhiều tác động tiêu cực khiến cho người tu Tịnh Độ lệch lạc và không đạt kết quả gì cả. Dù chúng ta có nỗ lực đến đâu đi nữa mà sai phương pháp thì cũng giống như câu nói của người xưa “Dã Tràng Xe Cát Biển Đông” mà thôi.

Bình Luận

avatar