Niệm Phật Tự Lực đừng ỷ vào Tha Lực

Bài giảng “Niệm Phật Tự Lực đừng ỷ vào Tha Lực” do thầy Thích Tâm Đức thuyết giảng tại chùa Thanh Phong, Hải Phòng 2019.

Bình Luận

avatar