Niệm Phật Đúng Chánh Pháp

Chánh pháp của Đức Phật tức là con đường diệt khổ, tu để được an lạc hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu ai niệm Phật mà vẫn còn phiền não, vẫn còn nhiều Tham-Sân-Si thì có thể là người đó chưa niệm Phật đúng chánh pháp.

Bài pháp thoại có chủ đề “Niệm Phật Đúng Chánh Pháp” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng Niệm Phật Đường Chánh Kiến tỉnh Bạc Liêu.

Bình Luận

avatar