Những Việc Không Nên Ở Đời

Những việc không nên ở đời là bài pháp thoại do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 30/09/2017 tại nhà một Phật tử có pháp danh là Diệu Hoa, Toronto, Canada. Nhiều Phật tử đã có duyên gặp nhau trong một không gian ấm cúng để trao đổi, tu học Phật và nghe thuyết giảng pháp do thầy Thích Phước Tiến chia sẻ. Đây là một điều vô cùng quý báu, một tinh thần học Phật rất đáng trân trọng của quý Phật tử tại Canada.

Như chúng ta biết, có biết bao nhiêu việc không nên làm trong đời, nhưng trong buổi pháp thoại này, thầy Thích Phước Tiến sẽ cô đọng lại những việc quan trọng nhất để chúng ta có thể lấy đó làm hành trang trên con đường học và thực hành Phật pháp.

Bình Luận

avatar