Những Sai Lầm Nguy Hiểm Trên Đường Tu Tập

Bài pháp thoại có tựa đề “Những Sai Lầm Nguy Hiểm Trên Đường Tu Tập” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Từ Nguyên quận Tân Phú.

Bình Luận

avatar