Nguồn Gốc Của Khổ Đau Là Gì?

Khổ đau đến và đi liên tục trong suốt quá trình chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Nhưng điều gì khiến chúng ta đau khổ, và nguồn gốc của khổ đau là gì? Để giải đáp cho câu hỏi này, quý Phật tử nên xem bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 4/11/2018, tại chùa Phổ Quang, TP. HCM.

Bình Luận

avatar