Nghiệp Từ Đâu Mà Ra?

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Nghiệp Từ Đâu Mà Ra?” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Phật Bảo Tự, Washington DC, Hoa Kỳ.

Bình Luận

avatar