Nên Hiểu Đúng Về Bố Thí Trong Đạo Phật

Bài pháp thoại có tựa đề “Nên Hiểu Đúng Về Bố Thí Trong Đạo Phật” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng cho quý Phật tử.

Bình Luận

avatar