Nắng Và Gió

Bài pháp thoại với chủ đề “Nắng Và Gió” do thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng nhân lễ khánh thành và bổ nhiệm trụ trì chùa Tấn Lộc, thành phố Phan Rang.

Bình Luận

avatar