Mục Đích Sống Và Lý Tưởng Sống Thông Qua Cuộc Đời Của Đức Phật

Đa số ai cũng có chung mục đích sống là kiếm thật nhiều tiền để gia đình được ấm no hạnh phúc…nhưng nếu chỉ dừng ở đó, thì đó không phải là người có lý tưởng sống cao đẹp. Với mục đích kiếm tiền chỉ để có cuộc sống sung túc có thể sẽ khiến chúng ta thực hiện những hành động tiêu cực để đạt được mục đích đó. Những người có lý tưởng sống cao đẹp mong muốn mang lại lợi lạc cho nhiều người sẽ thành công hơn, bình an hạnh phúc hơn những người sống chỉ biết kiếm tiền để thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Bạn đang làm gì trên cõi đời này? Ai rồi cũng sẽ chết, và chết thì không mang theo được gì, nhưng đời sau sẽ nhắc về bạn với “tên gọi” nào mới là điều quan trọng!

Bài pháp thoại có chủ đề “Mục Đích Sống Và Lý Tưởng Sống Thông Qua Cuộc Đời Của Đức Phật” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 29/05/2018 tại chùa Giác Ngộ sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn về cuộc sống này.

Bình Luận

avatar