Lợi Ích Của Trì Chú

Lợi ích của trì chú là bài pháp thoại của Đại Đức Thích Trí Huệ tại chùa Pháp Tạng , C3/8 Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM. Tại đây, thầy chia sẻ về lợi ích của Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn cho quý Phật tử, để mọi người hiểu rõ hơn về thần chú nổi tiếng này của Phật giáo Tây Tạng. Thầy cho biết, trong kinh điển đạo Phật có các câu chú, và khi Phật giáo được truyền vào Tây Tạng, các hành giả tại đây đã áp dụng thần chú vào các phương pháp hành trì được gọi là Mật Tông.

Video bài thuyết giảng của thầy Thích Trí Huệ về chủ đề “Lợi Ích Của Việc Trì Chú Lục Đại Tự Minh Chân Ngôn”.

Như chúng ta đều biết, Phật giáo Mật Tông Tây Tạng là tông phái chuyên về trì chú và các thực hành bí truyền. Sau khi trì các câu thần chú một thời gian thì sẽ xuất hiện sự huyền diệu trong tâm thức. Tức là khả năng chuyển hóa tâm thức, tâm sân si và tâm vô minh sẽ bị tiêu trừ dần dần, thanh lọc mọi tạp chất gây phiền não để đạt trạng thái tinh khiết của tâm giác ngộ.