Làm Thế Nào Để Giác Ngộ Trong Thời Mạt Pháp?

Bài pháp thoại có chủ đề “Làm Thế Nào Để Giác Ngộ Trong Thời Mạt Pháp” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Trường, thành phố Trà Vinh.

Bình Luận

avatar