Làm Sao Để Buông Bỏ Bản Ngã Khi Hành Thiền?

Tu thiền chỉ là trở về thôi, trở về tiếp nhận lại con người trông trẻo hồn nhiên năm xưa của mình chứ không phải trở thành hay đạt được một cái gì đó. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có câu rất hay: Tu vô tu – Tu, Hành vô hành – Hành, Chứng vô chứng – Chứng.

Câu này có nghĩa là gì? Mình đang tu hành, ngồi thiền mỗi ngày mấy tiếng để chứng đắc mà nói là không có ai tu, ai hành, ai chứng! Mình nỗ lực hết sức tu hành để giác ngộ mà kinh điển nói tu cho đã không ai giác ngộ! Vậy tu tập làm gì nữa chứ, ngồi tê cặp giò, quẹo sống lưng mà chả được cái gì! Sống bình thường như bao người cho khỏe, người tu và người không tu cũng như nhau, không có ai chứng đắc cái gì hết.

Để hiểu hơn về vấn đề này, mọi người hãy dành chút thời gian để xem video pháp thoại với chủ đề “Làm Sao Để Buông Bỏ Bản Ngã Khi Hành Thiền” của thầy Thích Minh Niệm nhé!

Bình Luận

avatar