Làm Bạn Với Cô Đơn

Bài pháp thoại có chủ đề “Làm Bạn Với Cô Đơn” do thầy Thích An Đạt thuyết giảng vào ngày 19/05/2018 tại nhà hàng Mandala, 110 Sương Nguyệt Anh, Q.1, TP. HCM.

Bình Luận

avatar