Khổ Đau Cho Ta Bài Học Gì?

Bài pháp thoại có tựa đề “Khổ Đau Cho Ta Bài Học Gì?” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 25/11/2018 tại chùa Hương Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Nếu không có khổ đau thì chúng ta có thể hạnh phúc không? Nếu không có bùn thì liệu hoa sen có nở?

Bình Luận

avatar